Печат
Вторник, 08 Май 2018г. 16:24ч.

                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

   от избирателните списъци за гласуване в частичен избор

                          за кмет на кметство Беден

                                     на 20 май 2018 г.

                                    (чл.39, ал.1 от ИК)

                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.БЕДЕН, секция № 010
    

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АСЕН                   АСЕНОВ                   СУСТОВ
         ДАМЯН                ВАЛЕНТИНОВ        ДАМЯНОВ
         ДАНИЕЛА           СТОЯНОВА             ДИМОВА
         МАРИЯНА          СЕРГЕЕВА               КИРОВА-БАРДЕЛМАЙЕР
         СВЕТЛА              ЕМИЛОВА                СУСТОВА
         СЕВДА                ВЕНЕЛИНОВА        СУСТОВА
         СТОЯН               МАНОЛОВ                НИКОЛОВ