Печат
Вторник, 07 Април 2020г. 17:51ч.

Публичен регистър на на издадените  разрешителни за водовземане на минерална вода, от находище "Беденски бани", Община Девин съгласно Наредба №1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води актуален към 06.04.2020 г. - отвори;