Печат
Четвъртък, 14 Юни 2018г. 15:48ч.

Решение и обявление за прекратяване на публично състезание по ЗОП с предмет: „Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения, с.Брезе, Община Девин“

 

Решение - отвори;

 

Обявление - отвори;

 
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
Reshenie.PDF
SHA-256 Хеш
ebc033186bc4ce0c7acc75ded443f54e8d509bfcf5601130c78a47e158baf5a5

Сериен номер:5baca8f8f3f9ccd6

Издадено:14.06.2018 15:56:37

tsr файл - изтегли;
 
 
Файл
Obiavlenie.PDF
SHA-256 Хеш
96b88f03372c102e49bd2289f88a325358e50ad38ecfbbb9d2b1cc414d573453

Сериен номер:5ec01434d2ac688c

Издадено:14.06.2018 16:00:13

tsr файл - изтегли;