Печат
Сряда, 14 Ноември 2018г. 14:51ч.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти в публично състезание по ЗОП с предмет: „Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения, с.Брезе, Община Девин“

 

Съобщение - отвори;


 Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.


Файл

saobshtenie.pdf
SHA-256 Хеш
34f32f20277de6af83d543f6db23a4f56788a0a343cd31bbfcd03eed8b7658e0

Сериен номер:117e637dacf6921

Издадено:14.11.2018 14:11:29

tsr файл - изтегли;