Печат
Четвъртък, 15 Ноември 2018г. 15:23ч.

Заповед № РД-05-216/06.11.2018 г. на Директора на Областна Дирекция Земеделие Смолян и График на заседанията на комисията по чл.37Ж, ал.2 от ЗИДЗСПЗЗ - отвори;