Печат
Сряда, 27 Февруари 2019г. 18:02ч.

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт, реконструкция и укрепване на част от уличната мрежа в Община Девин”

 

 Обособена позиция №1

„Ремонт и реконструкция на улици в с.Гьоврен, община Девин”

Обособена позиция № 2

„Ремонт и реконструкция на улици в кв.Настан, гр. Девин, община Девин”

Обособена позиция № 3

„Ремонт и реконструкция на улици в с.Стоманево, община Девин”

Обособена позиция № 4

„Укрепване на улица в с.Лясково, община Девин”

Обособена позиция № 5

„Ремонт и реконструкция на ул. „Погорец , гр. Девин, община Девин”

Обособена позиция № 6

„Укрепване на улична мрежа в с. Михалково, община Девин”

 

 

Документация за процедурата - изтегли;

 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Dokumentacia_ulichna_mreja.zip
SHA-256 Хеш
f0a977bcfcd3d3c1e53f726301ba34df27d99bea0687961303bf126342bb4a75
Сериен номер:11ba7460a513124e
Издадено:27.02.2019 16:58:33 

tsr файл - изтегли;