Печат
Сряда, 27 Февруари 2019г. 19:32ч.

Публично състезание по ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн, гр.Девин”

 

Документация за процедурата - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Dokumentacia_basein.zip
SHA-256 Хеш
99f6de3a0e6f68f17aa07b970470d20d36b11603edef239cff72dec4df45f924

Сериен номер:e0f550c65d1c1e7

Издадено:27.02.2019 18:31:32

tsr файл - изтегли;