Печат
Сряда, 15 Май 2019г. 14:08ч.

 

Протокол №1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в публично състезание с предмет: Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн, гр.Девин”

 

 

Протокол №1 - отвори;

 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
Protokol1_gradski_basein.PDF
SHA-256 Хеш
cd5b7c0ca1833957ab25bdc8581fc1926ff22d870b5a0c1bbbf33aa0fc5a2fba

Сериен номер:6547d70772008c35

Издадено:15.05.2019 14:02:49

tsr файл - изтегли;