Печат
Сряда, 26 Юни 2019г. 13:48ч.

Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете”

 

Договор с приложения - изтегли 


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Dogovor_prilojenia_planinsko_cvete.zip
SHA-256 Хеш
7b20c2780a38c1f3ac5d2c33656e1209d238715cec123988b5728a4f13d37927

Сериен номер:2a409c399be1932

Издадено:26.06.2019 13:46:13

tsr файл - изтегли;