Печат
Петък, 05 Юли 2019г. 15:14ч.

Оферти, протокол и решение във връзка с проведени пазарни консултации относно подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Изграждане на покривна конструкция на ул. Малчика, гр.Девин”

 

Оферти, протокол и решение - отвори;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Oferti_doklad_reshenie_Malchika.pdf
SHA-256 Хеш
84a940aa9ef33e90b8e84c6e61ed936e3956e28b1c9c126ab5316eaa590ae11e

Сериен номер:181e83a0fafe4011

Издадено:05.07.2019 15:12:25

tsr фаил - изтегли;