Печат
Вторник, 16 Юли 2019г. 14:25ч.

Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин

 

Документация за процедурата - изтегли;

Технически проект  - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

SN_ulica_Gimnazialna.zip
SHA-256 Хеш
f70888038110d352afec4f2f1a08a5aeb55672c47326f4006838a7da408dc70a

Сериен номер:63eb0f9da5d0e641

Издадено:16.07.2019 14:21:57

tsr файл - изтегли;
 
 
Файл

tehn_proekt_ulica_gimnazialna.zip
SHA-256 Хеш
2a6f9e371947d4475a3c82dcaffb99bf88fd4895a335dfca6acb9639702903d0

Сериен номер:44ff8644dd7b7964

Издадено:16.07.2019 14:11:05

tsr файл - изтегли;