Печат
Сряда, 09 Октомври 2019г. 14:48ч.

Договори с изпълнител и приложения към договорите за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Основен ремонт на сгради -общинска собственост по две обособени позиции, както следва: ОП1 "Ремонт на водопроводна инсталация в сградата на ОДЗ "Изворче", гр. Девин и ОП2 "Ремонт на покрива на временен приют за безтопанствени кучета"

 

Договори с приложения - изтегли 


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Dogovori_prilojenia_dve_pozicii.zip
SHA-256 Хеш
1eff8dcab47309376960634ab5f97a893be0afae0421f55a03435aedcf36769a

Сериен номер:307d8c48c15a162f

Издадено:09.10.2019 14:46:11

tsr файл - изтегли;