Печат
Сряда, 14 Август 2019г. 11:18ч.

Информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Девин-Беден -Девин

 

Информация - отвори;

 


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Info_udaljavane_prevozi.PDF
SHA-256 Хеш
986c1dd0ec48f63aa210127a47a9b8ad61a15121cfbe90bc83196fa50ced4362
Сериен номер:370474ac28817c90

Издадено:14.08.2019 11:15:53

tsr фаил - изтегли;