Печат
Петък, 20 Септември 2019г. 15:03ч.

Протокол, доклад и решение за избор на изпълнител за процедура чрез пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строеж по проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин"

 

Протокол, доклад и решение за избор на изпълнител - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
protokol_doklad_reshenie_ulichna_mreja.zip
SHA-256 Хеш
496444e65a2a49133fa6c10da2805ac3a0105f2a8b2c952d61a1beaca201d867

Сериен номер:684f104208746160

Издадено:20.09.2019 15:02:19

tsr файл - изтегли;

 


.