Печат
Вторник, 26 Май 2020г. 15:56ч.

Съобщение за отваряне на ценови оферти за публично състезание по ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул.”Мурсалица“ между о.т. 1142 и о.т.1164, по ЗРП на кв. Настан, гр. Девин”

 

 

Съобщение - отвори;

 


 

 Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.


Файл

Saobshtenie_otvariane_oferti_Mursalica.PDF
SHA-256 Хеш
66e1b8677c66cbf27b0bde420a74433fc7caf1c9a1f4c414ec9994065b61898e

Сериен номер:7064ca71caa4b1c0

Издадено:26.05.2020 16:00:52

tsr файл - изтегли;