Печат

Вътрешна процедура за упражняване на права от субектите на лични данни

 

Вътрешни правила за обработване, съхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение в община Девин