Печат
Понеделник, 06 Април 2020г. 19:34ч.

Съобщение за прекратяване на на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище на територията на община Девин“ по три обособени позиции

 

Съобщение - отвори;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

saobshtenie_prekratiavane_injenering.PDF
SHA-256 Хеш
0ebe86b7c57b5d0b178250b0eb81841a762397be046984de963cfa34c471aa4f

Сериен номер:50f79da8f47ef735

Издадено:06.04.2020 19:31:31

tsr фаил - изтегли;