Печат
Вторник, 19 Май 2020г. 14:35ч.

 

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

 

ОТНОСНО: Постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

 

1. Дата на публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Община Девин на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин: 04.05.2020 г.

2. Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове на заинтересованите е предоставен 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване, за предложения и становища по предложения проект.

Срокът за обществено обсъждане е изтекъл на 18.05.2020 г.

В посочения срок няма постъпили предложения и становища по проекта.

 

Изготвил:

Митка Вълчинова    /П/     Дата: 19.05.2020 г.

Началник на отдел АО

 

Справката е публикувана и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5126