Печат
Петък, 19 Юни 2020г. 17:26ч.

Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини за нуждите на Общинска администрация –Девин, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни  и непълнолетни- Девин и Център за обществена подкрепа  гр. Девин"

Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок-изтегли;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

obqva i informaziq_udaljavane.zip
SHA-256 Хеш
4fc5314b83326e8bcdff115b85d04d4e726f07ef326c50c1291d9f1e8e26f0c6
Сериен номер:723d65a964fb410b
Издадено:19.06.2020 17:01:22

 

tsr фаил -изтегли;