Печат
Петък, 26 Юни 2020г. 11:59ч.

Мотиви към проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ”Благоустройство и комунално стопанство – Девин” - отвори;

 

Мотивите към проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ”Благоустройство и комунално стопанство – Девин” са публикувани и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5263