Печат
Вторник, 07 Юли 2020г. 16:04ч.

Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин - отвори;

 

Мотивите към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин са публикувани и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5303