Печат
Четвъртък, 07 Януари 2021г. 18:23ч.

Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове (ЗНА), чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин, на заинтересованите страни се предоставя 14-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване, за предложения и становища по предложения проект.

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА по следните причини: Във връзка с разпоредбите на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., срокът за внасяне на проекта на бюджета за 2021 г.

изтича на 15 февруари 2021 г. Предвид въведената извънредна епидемична обстановка и временните ограничителни мерки, с цел овладяване разпространението на COVID-19, е невъзможно да се прогнозира какви ще бъдат ограниченията към датата на публичното обсъждане и дали ще бъде възможно присъствено обсъждане – единствената предвидена форма на обсъждане, съгласно действащата Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин. Това налага да се предвиди възможност и за дистанционно обсъждане на бюджета, предложена в проекта за изменение на наредбата, за да се гарантира спазването на законовия срок за провеждане на публичното обсъждане.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин - отвори;

 

 

 

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин e публикуван и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5764