Печат

 

Заповед № РД-09-178 от 01.04.2021 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето

 

Заповед № РД-09-167 от 31.03.2021 г. за утвърждаване номерацията и адресите на избирателните секции в лечебните заведения на територията на община Девин

 

Заповед № РД-09-97 от 02.03.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

 

Заповед № РД-09-55 от 11.02.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 4 април 2021 г. 

 

Заповед № РД-09-54 от 11.02.2021 г. за образуване на избирателните секции на територията на община Девин за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 4 април 2021 г.

 

Заповед № РД-09-24 от 20.01.2021 г. за определяне на технически екип и работни групи за изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.