Печат

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На 06.11.2015 г. /петък/ от 12.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин, г-н Недялко Славов, областен управител на област Смолян, със Заповед № АП-03-14-986 от 02.11.2015 г.,на основание чл. 23, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и Решение № 201-2109 МИ от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Девин за избиране на общински съветници в община Девин, свиква първото тържествено заседание на Общински съвет – Девин при следния дневен ред:

  1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кметове и подписване на клетвени листове.
  2. Избор на председател на Общински съвет - Девин.

 

КАНИМ ВИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО.