Печат

Решения от №80 до №87 , приети на заседанието на Общински съвет - Девин

проведено на 31.05.2016 г. - отвори;