Печат

Решения от №88 до №112 , приети на заседанието на Общински съвет - Девин

проведено на 27.06.2016 г. - отвори;

 

Протокол от заседанието състояло се на 27.06.2016 г. - отвори;