Печат

Решения от №35 до №39 , приети на заседанието на Общински съвет - Девин

проведено на 04.03.2020 г. - отвори;

 

Протокол от заседанието състояло се на 04.03.2020 г. - отвори;