Печат
Понеделник, 20 Декември 2021г. 15:00ч.

Решения от №188 до №189 на Общински съвет - Девин, приети на извънредно заседание проведено на 15.12.2021 г. и протокол от заседанието. - ОТВОРИ

 

Протокол от заседанието проведено на 15.12.2021 г. - ОТВОРИ