Печат
Сряда, 10 Юни 2020г. 16:20ч.

 

Правилник за предоставяне на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община Девин - отвори;

 

Този Правилник е приет с Решение № 67/18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин и влиза в сила от 08.06.2020 г.