Печат

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016

BG05FMOP001-3.002

 

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ДЕВИН”, финансиран от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

 

На 19.07.2016 год. Кмета на община Девин подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по процедура за предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016”.

В периода 01.08.2016г.-31.12.2016 г. в рамките на работните дни общо 100 лица – 50 от гр.Девин и 50 от с.Грохотно, ще получават топла храна включваща: супа, основно ястие и хляб. Проектът е част от целенасочената социална политика, която Община Девин развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.