Проект Сагитариус Печат

 

 

Проект Сагитариус (Стрелец), Оперативна Програма на ЕС за Транснационално Коопериране "Югоизточна Европа"

Работен език - английски

Наименование на проекта:

"Сагитариус: Стартиране на местно предприемачество в областта на културното и природно наследство: стратегии и средства за обединяване на усилията, опазване и мобилизиране на културното богатство, усвояване на опит"

Втора покана. Приоритетна област: развитие на транснационални синергии за устойчиво развитие на териториите. Област на интервенция: промоция на използването на културните ценности за развитие на териториите.

Регистрационен номер на проекта: INTRA-5018018, 4.3 SAGITTARIUS; application ID: SEE/B/0016/4.3/X

Проектът включва партньори от осем (8) европейски страни, финансирани от европейски фондове – преди всичко фонд „Регионално Развитие”

Проектът е насочен към подпомагане на развитието на предприемачество в страните от Югоизточна Европа, базирано върху местното наследство (природно и културно).

Срок на изпълнение на проекта: 36 месеца, 01.03.2011 – 28.02.2014. Бюджет: 144 500,00 евро.

Основните цели на проекта са свързани с изграждането на партньорство между основните фактори в обществото (платформа на публичния, неправителствения и бизнес сектори, имащи отношение към наследството). Изграждане на транс-национален алианс за промотиране на предприемачество, свързано с културното и природно наследство. Предаване на знания, умения и добри практики в комуникиране на наследството. Разработка на база данни за планиране и управление на наследството чрез валоризация и регистър на наследството. Разработване на указания за експертите по комуникиране на наследството и сертификационна система и методи. Типология на продуктите и услугите за промотиране на наследството. Разработване на транс национален подход за въвеждане на продукти с добавена стойност и брандиране, с цел подпомагане на малкия и среден бизнес и предприемачеството. Изграждане на система за качествена оценка и сертифициране на продуктите, използвани от бизнеса.

Водещ партньор: Егейски Университет, Изследователски Център, Атина, Гърция,  PANEPISTIMIO AIGAIOU / EIDIKOS LOGARIASMOS EREVNAS

Координатор на проекта: Доротеа Папатанасиу – Зурт

 Основни Партньори по проекта:

 - Евксини Поли – мрежа на местните власти в Гърция за културно и социално развитие, за развитие на туризма, селското стопанство и опазване на природата, 11341 Атина, ул. Петрула 3, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- Асоциация на общините от Синело (Абруцо), Италия, ул. Гуилми Виа 54, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- Алто Базенто – планинска общност „Алто Базенто”, Италия, 85100 Потенца, ул. Виа Маестри дел Лаворо, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- Българска Търговско - Промишлена Палата, 1058 София, ул. Искър 9, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- Община Девин, България

- Е-завод, Институт за Цялостни Решения за Развитие, Словения, 2250 Птиу Чучкова, ул. 5, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- Ръмънски Национален И-т за Развитие на Туризма, Букурещ, 050741, ул. Аполодор 17, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- Институт за Национална Икономика, Румъния, Букурещ, сектор 5, Цаса Академия, ул. Септември 13, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- Колеж Кароли Робърт, Унгария, 3200 Гьонгьош Матрай 36, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- Загребски У-т, Философски ф-т, Социални науки, Загреб, Хърватска, 10000, ул. Ивана Лучида 3, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. – ИПА партньор

- Министерство на Регионалното Развитие и Туризма, Букурещ, Румъния – асоцииран партньор

Партньори 10%, асоциирани стратегически партньори и наблюдатели:


- CRS - District Council of Soroca
Republic of Moldova 3000 Soroca Town Stefan cel Mare Street 5,, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

SYNOTA - SYNOTA, Anonymous Transmunicipal Development Agency
Greece 13341 Athens Sot. Petroula 3,, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ADEP S.A. - PATRAS MUNICIPAL ENTERPRISE FOR PLANNING & DEVELOPMENT S.A. DEPARTMENT OF LOCAL DEVELOPMENT AND ECONOMY
Greece 26333 Patras Eleftheriou Venizelou & Solomou Street 38,, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

EAFA - European Athneaum of Floral Art
Italy 67030 Bugnara Via Piano Madonna di Loreto 22,, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

IED - Institute of Entrepreneurship Development
Greece 41222 Larissa Ioustinianou 3,, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

EU ASP (associated strategic partner)
MDRT - Ministry of Regional Development and Tourism former Ministry of Tourism
Romania 050741 Bucharest Apolodor 17, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

EU ASP (associated strategic partner)
BRCCI - Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry
Bulgaria 697000 Ruse Alexandrovska Street 26,, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

EU ASP (associated strategic partner)
DITAC - Department of Technology for Built Environmental, Faculty of Architecture of University of Chieti Pescara
Italy 65127 Pescara Viale Pindaro 42,, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

EU ASP (associated strategic partner)
RCA - Commission VI (Community Policies) of the Regional Council of Abruzzo
Italy 67100 L' Aquila, Via M. Iacobucci 4,, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Основните дейности по проекта са разпределени в 8 работни пакета:

Пакет 0 – Подготовка на проекта, старт на 01.03.2009

- Участие в разработването на проектната идея и писмото за изразяване на интерес, комуникация и съгласуване с водещия партньор, участие във форумите на ОП Югоизточна Европа и МРРБ. Подготовка и подписване на партньорското споразумение, меморандума за сътрудничество и други документи, изисквани от техническия секретариат в Будапеща.

Пакет 1 – Управление на проекта

- Администриране, управление и координация на проекта по работните пакети. Създаване на база данни по проекта – документация, правила, изисквания, наръчници, кореспонденция. Участие в срещи и подготовка на доклади във връзка с изпълнението на проекта до ръководните органи на проекта и програмата. Редовно следене, отчитане и архивиране на нововъзникнала информация от страна на ръководните органи на проекта и програмата.

- Финансово управление, финансово наблюдение, подготовка на финансовите и одитиращи отчети

- Административно приключване на проекта

Пакет 2 – Комуникация

- Разработване на комуникационна стратегия и интернет сайт

- Разработване на план за комуникация и прозрачност

- Включване на млади хора в инициативите на проекта за опазване на наследството и подготовка на предприемачество. Конкурс и награда за интерпретиране на наследството.

- Осигуряване на непрекъсната информираност на обществеността за проекта; комуникационни и промоционни материали – хартиен, електронен и аудивизуален носители.

- Комуникация с водещия партньор, Секретариата, МРРБ и всички програмни структури за управление

- Интегрирана комуникационна стратегия и брандиране в Югоизточна Европа и ЕС

- Вътрешно-проектна комуникационна стратегия

- Външна комуникационна стратегия за разпространяване на резултатите на проекта към целеви публични сектори в Югоизточна Европа и ЕС

- Провеждане на 2 международни конференции, създаване на ръководство за предприемачеството – „Сагитариус” и списание „Златната Стрела”.

Пакет 3 – Херинексус: Изграждане на транс-национални алианси за промотиране на предприемачеството, базирано върху наследството

- Разработване на визия и перспектива за ползване от ключовите целеви групи от публичния, частния и третия сектори за промоция и подпомагане на предприемачеството

- Разработване на партньорска мрежа за сътрудничество в предприемачеството. Рамка за създаване на предприемачество в туризма и други сектори.

- Подписване на транснационално споразумение за сътрудничество и коопериране

- Включване на местни консултанти и интервюиращи от туристическия и свързания с туризма бизнес в проектните дейности, изготвяне на брошура „Да накараме наследството да работи: обещание за бъдещето”.

-Пакет 4 – Херидукатор: Създаване на съвместна платформа за управление на наследството и планиране в туризма и свързаните дейности

 - Обмен на транс-национални добри практики

- Обмен на опит в интерпретиране на наследството за целите на туризма

- Включване на местни предприемачи в интерпретиране на наследството и подготовката на продукти, свързани с наследството

- Подготовка на Херимонитор – за рекапитулация на състоянието, свързано с интерпретиране на наследството в Югоизточна Европа

 Пакет 5 – Херибилдер: Проектиране и внедряване на продукти и услуги, свързани с интерпретиране на наследството, ползващи практически опит на транс-национално ниво

 - регистър на транс-националното наследство

- оценяване на транс-националната значимост на наследството

- планиране на сътрудничеството по отношение на наследството в транс-национален аспект

- типология на продуктите и услугите, свързани с наследството

- проектиране на изграждаща конструкция (строителни блокчета): комуникиране на дестинацията/ идентичност на продукта и мястото/ ценност на продукта

- внедряване на високостойностен микс „ Използване на Културно Наследство”

- Провеждане на интервюта с посетители и ключови местни фактори. Изследване на търсенето и предлагането. Изучаване на процеса на планиране в туризма, съотнесено към наследството. Интервюта с представители на туризма и свързаните бизнеси.

 Пакет 6 – Херикеър: Оборудване на потребителите на продукти, свързани с интерпретиране на наследството, с необходимите им материали

 - Изучаване на рекреационен туризъм

- Разработване на интерпретиращ гид

- Разработване на тематични интерпретиращи пътеки

 Пакет 7 – Херитейнмънт: Управление на качеството на наследството

- класификация на идентифицираното наследство

- методика за сертифициране

- разпространение на ръководството за интерпретиране на наследството и ръководство за добрите практики и опит в Югоизточна Европа

 Пакет 8 – Приключване и отчитане на проекта