Печат
Вторник, 18 Юли 2017г. 16:49ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. Лицата, които ще бъдат назначени ще имат възможност да натрупат професионален опит и да развият своите трудови качества в различни отдели в Общинска администрация-Девин и кметства в населените места в община Девин. Заемащите длъжността „Технически сътрудник“ ще получават минимална работна заплата за 8-часов работен ден.

За заемане на длъжността могат да кандидатстват младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ - гр.Девин.

За повече информация и насочване към свободните работни места може да се обърнете към Дирекция „Бюро по труда“- гр.Девин, ул. „Васил Левски“№1, ет. 2, ст. №3.

Срокът за кандидатстване за заемане на длъжността е   1 месец, считано от 18.07.2017 г.