Печат

Вътрешни правила за обмен на документи в система за електронен обмен на съобщения

 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Девин, в сила от 01.01.2015 г.

 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Девин - в сила от 01.11.2013 г. - архив

 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Девин - архив