Печат

С. БЕДЕН

Кмет: Христина Тошкова Христова

Население към 15.12.2019 г. по настоящ адрес – 330, по постоянен адрес - 367

Площ 45,762 км2 (НСИ)