Печат

С. БРЕЗЕ

Кмет: Румен Колев Билянов

тел. 0879221587

Население към 15.12.2019 г. по настоящ адрес – 363, по постоянен адрес - 445

Площ 32,872 км2 (НСИ)