Печат

С. ТРИГРАД

Кмет: Емил Асенов Гогушев

Телефон за връзка: 0878959661

Население към 15.12.2019 г. по настоящ адрес – 539, по постоянен адрес – 671

Включва с.Триград и с.Водни пад

Площ 77,993 км2 (НСИ)