Печат

С. ЛЯСКОВО

Кмет: Росен Стоянов Войводов

Телефон за връзка: 0879221596

Население към 15.12.2019 г. по настоящ адрес – 660, по постоянен адрес- 690

Площ 56,505 км2 (НСИ)