Печат

С. МИХАЛКОВО

Кметски наместник: Василка Бечева

Телефон за връзка: 0879221594

Население към 15.12.2019 г. по настоящ адрес – 255, по постоянен адрес - 247

Площ 32,7 км2 (НСИ)