Печат

С. СЕЛЧА

Кмет: Миглена Огнянова Будакова

Население към 15.12.2019 г. по настоящ адрес – 533, по постоянен адрес - 567

Площ 23,678 км2 (НСИ)