Печат

С. СТОМАНОВО

Кметски наместник: Тюркян Гаази

Телефон за връзка: 0879 22 15 98

Население към 15.12.2019 г. по настоящ адрес – 227, по постоянен адрес - 260

Площ 15,82 км2 (НСИ)