Печат

С. КЕСТЕН

Кметски наместник: Албена Гогушева

Телефон за връзка  0879 22 15 61

Население към 15.12.2019 г. по настоящ адрес – 69, по постоянен адрес – 80

Площ 26,956 км2 (НСИ)