Печат

С. СЕЛЧА

Кмет: Венелин Росенов Иванов

Телефон за връзка: 0879221595

Население към 31.12.2014 г. по настоящ адрес – 605, по постоянен адрес - 679

Площ 23,678 км2 (НСИ)