Печат

С. КЕСТЕН

Кметски наместник: Албена Гогушева

Телефон за връзка  0879 22 15 61

Население към 31.12.2014 г. по настоящ адрес – 78, по постоянен адрес – 95

Площ 26,956 км2 (НСИ)