Печат
Петък, 27 Март 2020г. 17:07ч.

Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г.  на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение.

 

Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. - отвори;