Печат
Понеделник, 13 Февруари 2017г. 16:34ч.

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” (ГД „ГРАО”) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. е активна.

Страницата може да бъде достъпена на адрес:

http://www.grao.bg/elections/

Чрез страницата гражданите могат:

  • Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
  • Да подадат искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.
  • Да се информират за секциите и местата на гласуване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН


гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/2174, факс: 03041/2661,

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg