Печат

О Б Щ И Н А  Д Е В И Н

 

 

 

Уважаеми съграждани,

Скъпи гости на община Девин,

 

От името на Общинска администрация - Девин и от свое име Ви отправям сърдечни благопожелания по случай предстоящия най-голям и светъл християнски празник Великден – денят на Божието възкресение.

Великденските празници винаги вълнуват хората с посланието за силата на вярата. Тези празнични дни са изпълнени с дух на надежда и радост.

Нека да бъдем по-добри, по-мъдри и състрадателни, нека празниците ни бъдат изпълнени със здраве и благополучие.

Нека се стараем да възкресяваме в мислите и сърцата си това, което е чисто, светло и достойно за човек; това, което е градивно и непреходно.

Весели празници!

 

С УВАЖЕНИЕ,      

      КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

       КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН