Печат

СЪОБЩЕНИЕ

 

      УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Община Девин Ви уведомява, че по време на пролетния годишен технически преглед ще бъдат изпуснати води през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик”, както следва:

1. Изпускане на води от основния изпускател на язовир „Беглика”

-      на 27.06.2017г. от 09.00 часа до 12.00 часа.

2. Изпускане на води от основния изпускател на язовир „Тошков чарк”

-      на 27.06.2017г. от 12.00 часа до 15.00 часа.

3. Изпускане на води от основния изпускател на язовир „Дженевра”

-      отваряне на 29.06.2017г. от 13.00 часа до 14.00 часа.

4. Изпускане на води от основния изпускател на язовир „Голям Беглик”

-      на 28.06.2017г. от 09.00 часа до 16.00 часа.

 

            В тази връзка е необходимо да се предприемат нужните действия от населението и фирмите за недопусканена нещастни случаи с хора и животни, както и предпазване от заливане на движими и недвижими обекти, разположени по поречията след язовирните стени.