Печат

Календар за предвидените културни събития и прояви през 2019 г. в община Девин

 

Дата

Място

Културна проява

Организатор/и

м. 01. 2019 г.

с.Беден

с.Лясково

с.Грохотно

Битова вечер на тема: “Зима край огнището”- представяне на традиционни ястия и демонстриране на различни занаяти

„Вечер на зимните празници и обичаи”

Народно читалище „Надежда-1950”-с.Беден

Народно читалище „Просвета-1942” - с.Лясково

Народно читалище „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно

06.01.2019 г.

гр.Девин

с.Лясково

Отбелязване на 171-та годишнина от рождението на Христо Ботев

Средно училище „Хр. Ботев” гр.Девин

Основно училище „Хр.Ботев” с.Лясково

14.01.2019 г.

с.Триград

Запознаване и възпроизвеждане на обичая „Сеене на арпо през Коледа”

Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

17.01.2019 г.

с.Селча

156 години от рождението на Алеко Константинов – презентация и среща-разговор с ученици

Народно читалище „Отец Паисий-1951”-с.Селча

20.01.2019 г.

с.Триград

Отбелязване на 115 години от рождението на Г.Караславов

Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

21.01.2019 г.

гр.Девин

Празнуване на Бабин ден

Народните читалища в общината

25.01.2019 г.

гр.Девин

Клуб „Млад талант-фотография”

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин и Общински детски комплекс – гр.Девин

29.01.2019 г.

гр.Девин

„Зимата и ние” – изложба подготвена от ученици от кръжока по изобразително изкуство и ОДК Девин

Народно читалище „Родопска просвета-1923”-гр.Девин и Общински детски комплекс-гр.Девин

м.01.2019 г.

с.Гьоврен

„Накити за мен” – изработване на накити съвместно с деца от училището

Народно читалище-„Светлина-1948” – с.Гьоврен

14.02.2019 г.

с.Гьоврен

с.Грохотно

„Любовта в литературата” – отбелязване Деня на влюбените

Народно читалище-„Светлина-1948” – с.Гьоврен

Народно читалище „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно

19.02.2019 г.

гр.Девин

Отбелязване на 146-годишнината от обесването на Васил Левски

Народните читалища в община Девин

20.02.2019 г.

гр.Девин

„Баба Марка плете мартеници”

- Изработване на картички, мартеници и други по случай Първи март

- Изложба-конкурс на тема „Мартеницата – традиция и красота”

Общински детски комплекс – гр.Девин

22.02.2019 г.

гр.Девин

Презентация „Познаваме ли родния си град” с ученици от 9-11 клас на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин

Градска библиотека – гр.Девин

24.02.2019 г.

гр.Девин

Вечер на любовната поезия. Среща с поетесата Надежда Захариева

Градска библиотека – гр.Девин

23.02.2019 г.

с.Осиково

Кукерски празник “Мечкяри” в с.Осиково    

Народно читалище „Съединение-2006”-с.Осиково

25-28.02.2019 г.

Гр.Девин

Мартеницата – най-българската традиция – изложба и изложба базар с благотворителна цел

Народните читалища в община Девин и Общински детски комплекс-гр.Девин

01.03.2019 г.                            

гр.Девин

Ден на самодееца:

1.Концертни програми на самодейци от читалищата

2.Вечер посветена на любителското художествено творчество

Читалищата в община Девин

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

01.03.2019 г.

гр.Девин

Урок по Родолюбие

Детска градина „Здравец” – гр.Девин

03.03.2019 г.

гр.Девин

Представяне книгата на Керяна Карова „Легенди за Девин”

Община Девин

 03.03.2019 г.

гр.Девин

Честване на 3-ти март – Национален празник на Република България

1. Тържествен концерт и заря

2.Чествания по населени места

Община Девин

и Народните читалищата в общината

08.03.2019 г.

гр.Девин

1.Вечер посветена на жената

2.Празничен концерт

- с участието на „Девин денс клуб”, гостуващи състави и ОДК-Девин

Община Девин,

Девин Денс клуб и

Общински детски комплекс – гр.Девин

13.03.2019 г.

с.Гьоврен

210 години от рождението на Николай Василиевич Гогол

Народно читалище „Светлина -1948” – с.Гьоврен

14.03.2019 г.

с.Беден

с.Грохотно

с.Триград

с.Осиково

с.Лясково

Обичай„Палене на стара Марта

Народни читалища в Община Девин

21.03.2019 г.

с.Гьоврен

Световен ден на книгата – литературно четене

Народно читалище „Светлина -1948” – с.Гьоврен

22-24.03.2019 г.

гр.Девин

Фестивал „Родопска угодия-2019”

Община Девин

28.03.2019 г.

с.Грохотно

5 години от сформиране на танцов клуб „Светлина”

Народно читалище „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно

29.03.2019 г.

гр.Девин

Конкурс за весели детски рисунки „Малките нашенци”

Общински детски комплекс – гр.Девин

01.04.2019 г.

Гр.Девин

Ден на шегата – празник за малки и големи

Народните читалища в община Девин

02-08.04.2019 г.

гр.Девин

Седмица на гората

- поход с ученици до местността “Вълчи камък”

- поход по екопътеките на Струилица

-залесяване на общински гори

-конкурс за рисунка и фотография

Община Девин

Общински детски комплекс – гр.Девин

Народно читалище „Светлина -1948” – с.Гьоврен

22.04. 2019 г.

гр.Девин

с.Гьоврен

Международен ден на Земята –изложба от природни материали.

Средно училище “Хр.Ботев”-гр.Девин,

Общински детски комплекс-

гр.Девин

и Народно читалище „Светлина -1948” – с.Гьоврен

23.04.2019 г.

с.Беден

Световен ден на книгата. Организиране на четене с децата

Читалище „Надежда—1951” с.Беден

22-25.04.2019 г.

гр.Девин

Седмица на детската книга и изкуствата за деца:

- представяне на български народен обичай от деца от детската градина

-рецитал посветен на книгата, представен от деца от детските градини

- изложба от детска литература и приказни герои

Народните читалища в община Девин

и

Общински детски комплексгр.Девин

26-29.04.2019 г.

гр.Девин

Изложба на великденски яйца. Отбелязване на Великден

Народните читалища в община Девин и

Общински детски комплекс – гр.Девин

м.04. 2019 г.

гр.Девин

Организиране на общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

Община Девин

06.05.2019 г.

гр. Девин

Гергьовден – общоградски празник

Община Девин, Народните читалища в общината и Общински детски комплекс-Девин

06.05.2019 г.

с.Грохотно

Представяне на обичай “Хъдерлез”

Народно читалище „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно

06.05.2019 г.

с. Брезе

Празник на с. Брезе

Кметство и Народно читалище „Асен Златаров-1945” – с.Брезе

09.05.2019 г.

гр.Девин

Ден на ученическото самоуправление

Средно училище “Хр.Ботев” и Община Девин

12.05.2019 г.

с.Грохотно

Празник на с.Грохотно

Кметство и

Народно читалище „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно

м.05.2019 г.

гр.Девин

35-годишен юбилей на Детска градина „Изворче” – гр.Девин

Детска градина „Изворче” – гр.Девин

м.05.2019 г.

гр.Девин

- Среща на изявени читалищни и културни дейци от град Девин по случай Деня на славянската писменост и българската култура с кмета на Община Девин

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

15.05.2019 г.

гр.Девин

Изпращане на абитуриенти от випуск 2018/2019 г.

Средно училище „Христо Ботев” – Девин

Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов” – Девин

17.05.2019 г.

гр.Девин

Ролята на музейното дело за опознаване историята на родния край и обогатяване на културния живот на общността – среща с историци, граждани от Девин и ученици

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

 24.05.2019 г.

гр. Девин

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

- Празничен концерт

Община Девин

и Народните читалища в общината

24.05.2019 г.

гр. Девин,

кв. Настан

- Патронен празник на

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – кв.Настан и празник на кв.Настан

- 70-годишен юбилей на

НЧ „Възраждане 1949” – гр.Девин, кв.Настан

Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий”-Настан , Народно читалище „Възраждане-1949”-Настан и                  ОДК-Девин и Община Девин

24.05.2019 г.

с.Грохотно

Конкурс на тема “Почитател на книгата”

Народно читалище „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно

м.05.2019 г.

гр.Девин

Концертна програма на участниците в класовете по английски и пиано

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

01.06.2019 г.

гр.Девин

Ден на детето

-Детско шоу с децата от ЦПЛР-ОДК, ДГ

-Състезание по колоездене, рисунка на асфалт

- Празничен концерт – танцови и гайдарски състави

-Парад на маските „Знаещите палавници”

-Празнично веселие „От децата за децата”

Община Девин, Народни читалища, Детски градини, Общински детски комллекс-гр.Девин и Център за обществена подкрепа „Слънчо” гр.Девин

01.06.2019 г.

с. Беден

Празник на с.Беден

Кметство и НЧ – с.Беден                                      

02.06.2019 г.

гр.Девин

с.Лясково

2-ри юни – Ден на Ботев - Патронен празник

Рецитал – Незабравимият герой Христо Ботев

Средно училище „Христо Ботев” – гр.Девин,

Основно училище – с.Лясково,

Народно читалище „Просвета-1942” – с.Лясково

05.06.2019 г.

гр.Девин

Световен ден на околната среда – беседа и поход сред природата

Общински детски комплекс – Девин

05.06.2019 г.

гр.Девин

Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ…” в гр.Варна

Общински детски комплекс – Девин

05-27.06.2019 г.

гр.Девин

Творческа вечер – представяне на поети, писатели, журналисти и художници

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

м.06-07.2019 г.

гр.Девин

Представление на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” гр.Смолян

Община Девин

13.06.2019 г.

гр.Девин

Викторина „Читалище „Родопска просвета-1923” през годините” с ученици от VІ до VІІІ клас

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

22.06.2019 г.

                                                                  

гр.Девин

Шести фолклорен танцов фестивал „Девин Денс Фест”

Община Девин и Девин Денс клуб

24.06.2019 г.

гр.Девин

Еньовден– Фестивал на билките, цветята и екопродуктите от Родопите

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

24.06.2019 г.

с.Гьоврен

с.Триград

Изложба на материали, свързани с Международния ден за борба с наркотиците

Народно читалище „Светлина -1948” – с.Гьоврен

Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

м.06.2019 г.

с.Грохотно

с.Гьоврен

с.Триград

Вечер посветена на Димитър Димов по случай 110 години от рождението му

Народно читалище „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно и

Народно читалище „Светлина -1948” – с.Гьоврен

Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

04.07.2019 г.

гр.Девин

Изложба на художник или група художници, дърворезбари, гобленари от Девин и района

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

м. 07.2019 г.

гр.Девин

Руска вечер с гостуващ ансамбъл

Община Девин

м.07.2019 г.

гр.Девин

Моето лято в библиотеката – Лятна занималня

Народни читалища в община Девин

27.07.2019 г.

с.Триград

“Орфически мистерии 2019”

и празник на с. Триград

Туристическо дружество „Орфей-1970”- гр.Девин,

Кметство – с.Триград и Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

27.07.2019 г.

с.Триград

220 години от рождението на Пушкин. Четене на любими приказки

Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

м.07.2019 г.

с.Лясково

Битова програма „Залюбих майчо, загалих”

Народно читалище „Просвета-1942” – с.Лясково

м.07-08.2019 г.

 

Участие на самодейци от Община Девин в национални и международни събори и фестивали

Народни читалища в Община Девин

03.08.2019 г.

с.Селча

Празник на с. Селча

Кметство и Народно читалище „Отец Паисий-1951” – с.Селча

06.08.2019 г.

с.Триград

Възпроизвеждане на обичая „Среде лято”

Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

м.08.2019 г.

с.Гьоврен

Лятно изложение „От нивата до трапезата”

Народно читалище „Светлина -1948” – с.Гьоврен

05-10.08.2019 г.

гр.Девин

Седмица на водата

- турнир по плуване

-концерт

Община Девин

10-11.08.2019 г.

гр.Девин

Празник на град Девин и минералната вода

Община Девин

17.08.2019 г.

с.Чуреково

Празник на с.Чуреково

Кметство с.Чуреково

17.08.2019 г.

с.Лясково

Празник на с.Лясково

Кметство и Народно читалище „Просвета-1942” – с.Лясково

24.08.2019 г.

с.Стоманево

Празник на с.Стоманево

Кметство и Народно читалище „Светлина-1946” – с.Стоманево

31.08.2019 г.

с.Михалково

Празник на с.Михалково

Кметство и Народно читалище „Родопска обнова-1938” – с.Михалково

м.08.2019 г.

Община Девин

Участие в Национални и Международни събори и фестивали на самодейците от читалищата в Община Девин

Народните читалища в община Девин

01.09.2019 г.

гр.Девин

Фестивал на популярната и старата градска песен „Златно слънце грей”

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

06.09.2019 г.

Община Девин

Отбелязване деня на Съединението на България

Община Девин и Народните читалища в общината

07.09.2019 г.

с.Осиково

Празник на с.Осиково

Кметство и Народно читалище „Съединение-2006” – с.Осиково

07.09.20109 г.

с.Жребево

Празник на с.Жребево

Кметство – с.Жребево

15.09.2019 г.

Община Девин и училищата в общината

Първи учебен ден

Училищата в община Девин

21.09.2019 г.

с.Гьоврен

Празник на с.Гьоврен

Кметство-с.Гьоврен

и Народно читалище „Светлина -1948” – с.Гьоврен

21.09.2019 г.

с.Кестен

Празник на с.Кестен

Кметство – с.Кестен

21-22.09.2019 г.

гр.Девин

Световен фестивал на гайдари и кавалджии „ЧУЙТЕ ДЕВИН”

Община Девин

м.09.-10.2019 г.

 

Участие на кръжочниците от групите по народни танци и гайди в Национални фолклорни фестивали

ЦПЛР-ОДК, гр.Девин

м.09.2019 г.

с.Лясково

Шоу програма – 20 години клуб „Млади таланти”

Народно читалище „Просвета-1942” – с.Лясково

22.09.2019 г.

гр.Девин

Отбелязване Деня на Независимостта на България

Община Девин и Народните читалища в общината

26.09.2019 г.

гр.Девин

Вечер посветена на 100 годишнината от рождението на Николай Хайтов

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин и

Народните читалища от общината

м.09-10.2019 г.

гр.Девин

Представление на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – гр.Смолян

Община Девин

01.10.2019 г.

с.Триград

с.Грохотно

Отбелязване деня на възратните хора, празнуване на златни сватби, посещение на дълголетници

Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

Народно читалище „Назъм Хикмет-1948”с.Грохотно

08.10.2019 г.

гр.Девин

107 години свободен Девин – постижения, личности, настояще и бъдеще – презентация пред девинската общественост

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

08.10.2019 г.

гр.Девин

107 години от Освобождението на град Девин

- тържествена заря проверка

- празничен концерт

Община Девин

01.11.2019 г.

гр.Девин

гр.Девин

Ден на народните будители – среща с учители, поети, писатели и дейци на културата

- изложба и презентация пред ученици „Будители от Родопите и Девин”

Община Девин

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

и Народните читалища в общината

08.11.2019 г.

гр.Девин

„Листа от календара” – концерт и вечер на юбилярите с участието на групите за популярни и стари градски песни

Народно читалище „Родопска просвета-1923” – гр.Девин

15.11.2019 г.

с.Триград

Вечер посветена на ръчното плетиво

Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

м.11.2019 г.

с.Гьоврен

Ден на моето семейство

Народно читалище „Светлина -1948” – с.Гьоврен

м.11.2019 г.

с.Гьоврен

137 години от рождението на Йордан Йовков

Народно читалище „Светлина -1948” – с.Гьоврен

03.12.2019 г.

с.Триград

Организиране празник за хората в неравностойно положение

Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

6-15.12.2019 г.

гр.Девин

Запалване на коледната елха

Община Девин

12.12.2019 г.

гр.Девин

Изложба на картички, рисунки, сурвачки, украса за елха и др. Посветени на зимата, Коледните и Новогодишни празници и обичаи

Народните читалища, училища и Общински детски комплекс – Девин

20.12.2019 г.

с.Триград

110 години от рождението на Н.Вапцаров – рецитал по любими стихове

Народно читалище „Изгрев-1936”-с.Триград

21.12.2019 г.

гр.Девин

Благотворителен коледен базар

Средно училище „Христо Ботев” – гр.Девин

Общински детски комплекс – гр.Девин

м.12.2019 г.

гр.Девин

Коледни и новогодишни празници:

- Празничен Коледен концерт

- Дефилаж на Коледарска група

- Коледни и новогодишни тържества по населени места

- Посрещане на Новата 2019 година

Община Девин, Народните читалища в общината, училища и Общински детски комплексгр.Девин