Печат
Вторник, 04 Февруари 2020г. 11:54ч.

 

О Б Я В A

ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

Военно окръжие II степен - Смолян,

Офис за военен отчет-Община Девин

 

     1.Със заповеди №№ ОХ-28/13.01.2020 г., и ОХ-63/17.01.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни войнишки (матроски) длъжности във военни формирования от Съвместното командване на специалните операции и Военноморските сили, като са разкрити процедури за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:

         -за Съвместното командване на специалните операции – 38 (тридесет и осем) длъжности за войници;

          -за Военномоирските сили – 100 (сто) длъжности за матроси;

     2. Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие II степен - Смолян и Офиса за военен отчет: гр.Девин, ул. “Васил Левски” №1, ет.3, стая №2 или на телефон 0886534109 всеки работен ден на офиса от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа за:

2.1.Наименованията на вакантните длъжности, населените места на военните формирования, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания.

2.2.Начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите.

2.3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса.

2.4.Срок за подаване на документите за вакантните длъжности.

3. Място за подаване на документите: Военно окръжие II степен – Смолян.

4. Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават по график.

Информация за длъжностите определени за приемане на военна служба могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg.

 

Офис за военен отчет-

Община Девин

         04.02.2020 год.

гр.Девин