Заповед за местата за обявяване на избирателните списъци Печат

 Заповед за местата за обявяване на избирателните списъци

 Заповед